Dezinficijens

  • 84 disinfectant

    84 dezinficijens

    Dezinficijens ima funkciju ubijanja crijevnih patogenih bakterija i suppurativnih koka, inaktivacije virusa i tako dalje. Ovaj proizvod je pogodan za dezinfekciju općih površina predmeta, bijele odjeće, bolnički zaraženih predmeta. 500 g 84 dezinficijensa prednja strana 500 g 84 dezinficijensa naličje 84 Dezinfekcijsko sredstvo ima slijedeće karakteristike: 1. nova formula bez zaštite okoliša i zdravlja fosfora; 2. ne može samo sterilizirati, već i očistiti i dekontaminirati. 84 ...